Liittymät

Tietojen tuominen ja vieminen

Restolutionin keräämiä tietoja voidaan käyttää hyväksi muissa järjestelmissä. Restolution sisältää mahdollisuuden viedä myyntitietoja kirjanpito-, laskutus-, varaus- sekä toiminnanohjausjärjestelmiin.

Voit käyttää automaattista Valvira-linkkiä neljännesvuosiraportointeihin tai vaikkapa valita haluamasi kattavasta tukkulinkkivalikoimastamme, jonka avulla toimittajan kuormakirjat siirtyvät suoraan järjestelmään. Mikäli liiketoimintasi on sidoksissa majoitustoimintaan, tukee huonesiirtotoiminnallisuus myyntien siirtoja hotelli- ja ravintolajärjestelmän välillä.
Restolutionin Web service -rajapinta on joustava vaihtoehto myös silloin, kun tarvitaan räätälöityä tiedonkäsittelyä.

Tukkulinkit

resto kuormakirja

Sähköinen kuormakirja vähentää merkittävästi tarkkaan varastonhallintaan vaadittavaa työmäärää, kun tuotteita ei tarvitse syöttää yksitellen varastoon, vaan tukkuri toimittaa lähetyslistan mukaisen sähköisen aineiston hyväksyttäväksi varastoon.

Sähköisessä kuormakirjassa on oppiva toiminto. Tuntematon tuote merkitään selvästi punaisella värillä. Haettuasi riville oman tuotteesi, Restolution lisää toimittajan viivakoodin sille, jolloin tulevissa sähköisissä kuormakirjoissa voidaan tuote tunnistaa automaattisesti.

Kirjanpitoliittymät

Kirjanpitolinkki helpottaa myyntitapahtumien ja -päivien tiliöintiä. Linkin avulla kirjapitoon saadaan nopeasti ja vaivattomasti tarkat myyntiluvut kirjanpitotileittäin.

Kirjanpitoliittymiä:

 • Tikon
 • Fivaldi / Finvalli
 • Emce
 • Wintime
 • Epicor
 • Procountor
 • Netvisor
 • Myös paljon muita mahdollisia, lisää tietoja saat meiltä.

Liittymät hotellijärjestelmiin

Hotellijärjestelmiin liittyviä liittymiä ovat huonelaskun siirto hotellijärjestelmään sekä myyntietojen siirto hotellijärjestelmästä Restolutioniin. Huonelaskuliittymän kautta voidaan kirjata hotelliasiakkaiden laskut kassalta hotellijärjestelmään. Lisäksi on mahdollista siirtää hotellijärjestelmän tapahtumia Restolutioniin, jolloin Restolutionista saadaan niin toimipaikkojen tekemät myynnit kuin hotellijärjestelmässä kirjatut myynnit. Linkin avulla laskujen siirto hotellijärjestelmään helpottuu huomattavasti sekä hotelli- ja ravintolajärjestelmästä mahdollistetaan yhteinen raportointi.

Uusia liittymiä rakennetaan tarpeiden mukaan, joten otattehan yhteyttä, mikäli käyttämänne hotellijärjestelmä ei näy alla olevassa listassa!

Saatavilla olevat hotellijärjestelmäliittymät:

 • HotelLinx (huonelaskuliittymä sekä myyntitietojen siirto Restolutioniin)
 • Fidelio (huonelaskuliittymä)

Laskutus- ja reskontraliittymät

Laskutus- ja reskontraliittymien avulla voidaan saada laskut vaivattomasti laskutusjärjestelmään. Liittymät ovat sidoksissa Restolutionin asiakas- ja laskutustoiminnallisuuksiin. Liittymästä riippuen laskutusaineisto muodostetaan ja luetaan laskutusjärjestelmään käsin, tai järjestelmä hoitaa muodostuksen sekä lähetyksen automaattisesti annettujen määritysten puitteissa. Automaattinen laskujen ja laskutusaineiston muodostus huomioi asiakaskohtaiset määritykset laskujen sisällöstä ja muodostusaikavälistä. Esimerkiksi kaikista kuiteista voidaan muodostaa yksi lasku vaikka kerran kuussa tai jokaisesta kuitista on tehtävissä oma laskunsa päivittäin. Käsin muodostuksessa käyttäjä valitsee, mitä laskuja muodostaa ja mitkä laskut viedään laskutusaineistoksi.

Uusia liittymiä rakennetaan tarpeiden mukaan, joten otattehan yhteyttä, mikäli käyttämänne kirjanpitojärjestelmä ei näy alla olevassa listassa!

Saatavilla olevat laskutus- ja reskontraliittymät:

 • Tikon (laskutusliittymä)
 • Maestro (laskutusliittymä)
 • Asteri
 • Raindance (reskontraliittymä)
 • Muita asiakaskohtaisia liitäntöjä SAP
 • Muita asiakaskohtaisia liitäntöjä Sonet

WebService-liittymä

Restolutionin WebService tarjoaa mahdollisuuden käyttää kassajärjestelmän sisältämää tietoa hyödyksi muissa asiakkaan käyttämissä järjestelmissä. Tietoja hyödyntävä järjestelmä voi olla mm. raportointijärjestelmä tai liittyä yrityksen toiminnanohjaukseen. Restolutionin WebServicen kautta on vietävissä perustiedot toimipaikoista, asiakkaat, tuotteet ja kuittidata halutulta aikaväliltä. Vastaanottava järjestelmä poimii tarvitsemansa tiedot ja muokkaa ne kyseessä olevan järjestelmän tarpeisiin sopivaksi.

 • Qlikview-raportointijärjestelmä
 • Asiakaskohtaisia liitäntöjä mm. Gognos

Mikäli olette kiinnostuneet saamaan kassajärjestelmän tietoja hyötykäyttöön muihin järjestelmiinne, olettehan yhteydessä!

Kulunvalvonta / palkanmaksu

 • Flexim-kulunvalvontajärjestelmä (maksu, asiakastietojen siirto)
 • Helsinki Webcard & HIJAT-henkilöstöjärjestelmä (henkilökunnan tunnistus ja palkasta maksu)

Pöytä / tilavaraus pilvipalveluna

 • Bacon

Liitäntöjä maksamiseen

 • Verifone maksupäätteet
 • Nets maksupäätteet
 • Eaxybreak mobiiliseteli / NFC seteli